Caritas Kosova në kuadër të Projektit SOCIETIES 2

12.03.2024

Caritas Kosova në kuadër të Projektit SOCIETIES 2 - Mbështetja e OJQ-ve në Fuqizimin e Aftësive Teknike, Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Standardet e BE-së në Ballkanin Perëndimor, në Prishtinë/Kosovë më 6 Mars 2024, e organizojë konferencën finale të projektit Societies 2. Në këtë konferencë u prezantuan rezultatet 4 vjeqare të implementimit të projektit.

Pjesëmarrës në konferencë ishin zyrtarë nga zyra e BE-së në Kosovë, përfaqësues të institucioneve publike si dhe Organizata të shoqërisë civile të cilat operojnë në fushën e aftësisë së kufizuar dhe shëndetit mendor.

Njëherit u diskutua në panel mbi përfshirjen sociale të personave me aftësi të kufizuara, shëndetin mendor, shërbime prezente, ligjet si dhe nevojat për ndryshime.

 

Caritas Kosova do të vazhdojë të mbështesë organizatat e shoqërisë civile.

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe