Lajmet

Bëhu Profesionist

Në kuadër të projektit "Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës" i mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Caritas France, Caritas Kosova ka vazhduar fushatën për promovimin e shkollave profesionale në Ferizaj. Lexo më shumë

Ceremonia e ndarjes së granteve

Në kuadër të projektit "Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit në rajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës" i mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë dhe Caritas France, Caritas Kosova ka shpërndarë 5 grante në Ferizaj dhe 6 grante në Mitrovicën e Jugut dhe Mitrovicën e Veriut për bizneset ekzistuese dhe të reja. Lexo më shumë

Caritas Kosova promovon shkollimin profesional

Në kuadër të promovimit të shkollave profesionale në Ferizaj dhe Mitrovicë, Caritas Kosova së bashku me OJQ Mundësia dhe Kuvendin Rinor të Ferizajt filluan një fushatë në lidhje me përfitimet në zhvillimin e mëtutjeshëm profesional të nxënësve nga shkollat fillore, konkretisht të nxënësve të klasës së 9-të. Lexo më shumë

Drejtori i Caritas Kosova dhe bashkëpunëtorët e tij u pritën sot në takim nga Ministri i Shëndetësisë z. Armend Zemaj.

Në këtë takim Don Viktor Sopi paraqiti punën e Caritas Kosova në fushën e shëndetësisë, me theks të veçantë angazhimin e madh të stafit mjekësor të Caritasit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe sociale në periudhën e pandemisë si pasojë e Covid-19. Në këtë situatë emergjente Caritas ka treguar kujdes të veçantë për të moshuarit e sëmurë dhe të vetmuar si dhe personat me aftësi të kufizuara. Lexo më shumë

Building effective partnership

In the scope of the project "Empowering youth and women toward employment in Ferizaj and Mitrovica regions" three local NGOs: 'Nisja Zhvillohu'- Ferizaj, 'Inspiracija' - North Mitrovica and 'Mundësia' - South Mitrovica that are working in the field of women empowerment were supported with material packages. Lexo më shumë

MOS LINI ASKËND PRAPA

Me moton: MOS LINI ASKËND PRAPA, Caritas Kosova ka vazhduar punën dhe angazhimin për t’ju përgjigjur në mënyrën më të mirë situatës së krijuar si pasojë e coronavirusit COVID-19. Lexo më shumë

Konferenca Ndërkombëtare në lidhje me Trafikimin e Fëmijëve

Caritas Kosova dhe rrjeti Euro-mesdhetar i organizatave Caritas, aktive në luftimin e rrjetit të trafikimit të qenieve njerëzore organizuan një Konferencë Ndërkombëtare në lidhje me Trafikimin e Fëmijëve, të mbajtur në Prishtinë, Kosovë, më 26 nëntor 2019 duke mbledhur më shumë se 116 ekspertë në fushën e luftimit të trafikimit të qenieve njerëzore nga 12 vende. Lexo më shumë

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe