Fakte për 2020

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Successful story Lumturie Hyseni

Lumturia is a 29-year-old woman from the Municipality of Viti, who has benefited from practical work from the YourJob project. We have held several counseling meetings with Lumturia because it has been challenging to restore her self-confidence and orient her to a sustainable profession. Lumturia has only finished high school and was repatriated in Kosovo, which made it even more difficult for her... Lexo më shumë

Certification of 37 young people in welding and e-accounting

YourJob Kosova is always committed to supporting young people for employment based on the needs of the labor market and the real situation of the Kosovo economy. Taking into account the demands of young people and the needs of businesses, we managed to organize two professional training in welding held in Gjakova and accounting held in Prishtina, where a total of 37 young people benefited. These... Lexo më shumë

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Shpallje

Call for Consultant Announcement - Guidance Counsellor B52 Contract Singing Notice, Cik-RC 002 2021 121 B52 Contract Singing Notice, Cik-Con 001 2021 121 Ftese per Aplikim - Gratë, pakicat, refugjatët, personat e zhvendosur brenda vendit (PZHBV) dhe personat me aftësi të kufizuara nga rajoni i Prizrenit dhe Gjakovës. • Të jetë i motivuar, mendjehapur dhe i interesuar për të fituar aftësi të reja. • Bëhuni gati për përvoja të reja në... NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121 NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_Conex TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova Call for painting service Call for video production Call for promotion material printing Call for internes Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se...
Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në...
THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Publikimet

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët