Promovimi i shkollave profesionale në Mitrovicë

06.08.2020

Nëkuadër të projektit "Fuqizimi i të rinjve dhe grave drejt punësimit nërajonin e Ferizajt dhe Mitrovicës" i mbështetur nga Bashkimi Evropian dheCaritas France dhe i zbatuar nga Caritas Kosova, është zhvilluar aktiviteti meqëllim të promovimit të shkollave profesionale nëmesin e klasave të 9-ta në Mitrovicën e Jugut.  8 shkolla fillore në rajonin e Mitrovicës morën pjesë nëleksionet online me qëllim të shpjegimit të përfitimeve të studimit në shkollaprofesionale. ‘’ Mundësitë nuk ndodhin, ju i krijoni ato’’ - Chris Grosser

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe