Rezultatet e thirrjes për propozim të projekteve nga Kosova

15.12.2020

Në kuadër të projektit SOCIETIES 2: "Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu Standards in Western Balkans, 2nd phase” financuar nga Bashkimi Evropian (numri i kontratës: 2020 / 414-634), publikohen rezultatet e projekt prozimeve të cilat do të financohen përmes granteve të vogla.

Thirrja publike për propozim të projekteve u shpall më 1 Tetor 2020 dhe ishte e hapur deri më 15 Nëntor 2020.  Në total kemi pranuar 30 aplikacione të cilat janë vlerësuar nga Komisioni i pavarur i projektit SOCIETIES 2 duke analizuar secilën kërkesë individualisht bazuar në kriteret e përcaktuara në Thirrjen Publike.

Komisioni vendosi të financojë gjithsej tetë (8) projekte sipas tabelës më poshtë:

 

Nr.

Titulli i Projektit

Emri i Organizatës

Vendi

Periudha e implementimit

1.

Ofrimi  i  sherbimeve  profesionale te kujdesit  per femijet  me  autizem  dhe  nevoja  tjera  te veqanta ne  Komunen e Suharekes

Autizmi

Suharekë

10

2.

Psihosocijalna podrška osobama sa invaliditetom na severu Kosova

CWD

Mitrovicë e Veriut

9

3.

Mbeshtetja Fizioterapeutike dhe psiko-sociale per nje jete cilesore per personat me aftesi te kufizuara

Handikos Pejë

Pejë

9

4.

Edhe ne mundemi

Hareja

Rahovec

9

5.

Përmirësim i mirëqenies socioekonomike të personave me aftësi të kufizuara përmes teknologjisë

Inkluzioni

Gjilan

12

6.

Inkluzivni Pristup Osoba sa Invaliditetom I Nedostacima u cilju jacanje afirmacija

za njihovo zaposljavanje

SDBCK

Graçanicë

9

7.

Ofrimi I sherbimeve psiko-sociale per femijet me aftesi te kufizuar

Pema

Prizren

9

8.

Një botë plot ngjyra

OADK Plus

Prishtinë

9

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe