Trajnimi i stafit të Caritas Kosova për Menaxhimin e Vullnetarëve

29.04.2021

Në kuadër të projektit: Accompanying and Building Capacities in EUAV (ABC-EUAV), financuar nga EU, udhëhequr nga Caritas Europa në një konsorsium me 8 Organizata anëtare të Caritas-it, Caritas Kosova si zbatuese e projektit, ka organizuar trajnimin: Menaxhimi i vullnetarëve.  

Disa nga temat kryesore të trajnimit ishin:  

 • Përcaktimi i karakteristikave të vullnetarizmit,
 • Parimet e vullnetarizmit,
 • Sistemi i menaxhimit të vullnetarëve,
 • Përgaditja e organizatës për angazhimin vullnetarëve,
 • Vlerësimi i nevojave - përcaktimi i nevojës për vullnetarë,
 • Rekrutimi i vullnetarëve,
 • Motivimi dhe njohja e vullnetarëve,
 • Monitorimi dhe vlerësimi i vullnetarëve,
 • Dallimi në mes të monitorimit dhe vlerësimit,
 • Modeli i planit të vlerësimit,
 • Fushat kryesore të veprimtarisë së menaxherit të vullnetarëve.  
   

Trajnimet u organizuan në disa prej qendrave ku vepron Caritas Kosova, si: Zyra Regjonale në Prizren dhe Mitrovicë, Qendrat Edukative-Sociale “Caritas Kosova” në Dubravë të Ferizajt dhe lagjen Ali Ibra në Gjakovë, ku në total prezent ishin rreth 40 punëtorë që në mënyrë direkte dhe inderekte veprojnë me vullnetarët e Caritas Kosova. 

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe