Fakte për 2019

0

Punonjës

0

Shërbime Shëndetësore dhe Sociale

0

Persona të cënueshëm të përkrahur dhe përfshirë në komunitet

0

Gra dhe të Rinj të trajnuar

0

Fëmijë të edukuar

Lajmet

Two internship agreements - Prizren

Your Job Kosova even in this pandemic situation continues to contribute to the employability increase of vulnerable young people with professional orientation, career counselling as well as first work experience and entrepreneurial practice and various professional trainings. Lexo më shumë

VET Courses enhances the knowledge of destiny

Starting from November 2020 in total of eight male candidates got certified as electricians and took advantage of being part of VET course with a duration of three months in the field of civil and industrial electrical installations, which has included the theoretical and practical part, developed by Prof. Muhabi Isaku and also 24 hours of practical work at the company "Elektro... Lexo më shumë

Çfarë bëjmë

Përkujdesi

Përkujdesi shëndetësor dhe përmirësimi i qasjes në shërbimet shëndetësore

Kohezioni Social

Përmirësimi i pozitës sociale të njerëzve në nevojë dhe zhvillimi i komunitetit për përfshirje dhe kohezion social

Punësueshmëria

Krijimi i parakushteve për rritjen e punësueshmërisë dhe të vetëpunësimit

Edukimi

Realizimi i së drejtës në edukim dhe arsim cilësor

Emergjencat

Ndihma në situatat e fatkeqësive natyrore dhe të konflikteve

Caritas Kosova kultivon dhe promovon: Dashuri, Solidaritet dhe Paqe

Partnerët