Announcements

Call for Expert for accessible communication

Call for Expert for accessible communication

Call for Consultant

Announcement - Guidance Counsellor

CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS)

CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS)

Invitation for Application -Women, minorities, refugees, internally displaced persons (IDPs), and persons with disabilities from Prizren and Gjakova Regions. • To be motivated, open-minded, and interested to gain new skills. • Be ready for new experiences in job search and self-employment

NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121

NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS)

CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC

CONTRACT NOTICE - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS)

TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR

Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR

Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students

Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj

Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova

Call for painting service

Call for video production

Call for promotion material printing

Call for internes

Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në Kosovë.

Do të financohen të paktën 8 projekte me vlerë nga 5,000 € deri në 8,250 €.

Thirrja do të qëndroj e hapur deri më 15.11.2020 (deri në ora 20:00).

Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se najmanje 8 projekata u vrednosti od 5,000 € do 8,250 €.

Poziv se odnosi na organizacije osoba sa invaliditetom i socijalna preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Poziv je otvoren do 15.11.2020 (do 20 časova).
U prilogu su dokumenti za preuzimanje.
• Prijavni Obrazac 1
• Prijavni Obrazac 2
• Izjava Podniosioca
• Izjava Partnera
• Smernice

Sva pitanja u vezi sa Pozivom kao i predloge projekata slati na mejl: [email protected]

THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës

CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Caritas Kosova cultivates and promotes: Love, Solidarity and Peace