Facts about 2022

0

Employees

0

Health and Social services

0

Vulnerable persons supported and involved in the community

0

Trained Women and Youth

0

Educated children

News

Caritas Kosova në kuadër të Projektit SOCIETIES 2

Mbështetja e OJQ-ve në Fuqizimin e Aftësive Teknike, Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Standardet e BE-së në Ballkanin Perëndimor, në Prishtinë/Kosovë më 6 Mars 2024, e organizojë konferencën finale të projektit Societies 2. Read more

What we do

Care

Health Care and Improved Access to Health Services

Social Cohesion

Improving the Social Position of People in Need and Developing a Community for Inclusion and Social Cohesion

Employability

Creating Preconditions for Increasing Employability and Self-Employment

Education

Realization of The Right to Quality Education

Emergencies

Assistance in Situation of Natural Disasters and Conflicts

Call for Proposals for Sub-Grant “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries” Call for Proposals for Sub-Grant  “CONEX Balkan: Covid-19 Nexus response for improving the socio-economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan countries”  Call for expert on feasibility analysis on behalf of Caritas Kosova for the project Your Job 2 Project SOCIETIES 2 is looking following experts: TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING FTESË PËR TENDER - FORCIMI I QËNDRUESHMËRISË TE TË MOSHUARIT DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZAURA GJATË COVID-19 DHE KATASTROFAVE TË ARDHSHME Invitation for bid - StopandHelp Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Strategjisë për ngritje të fondeve Thirrje për shprehje të interesit - Ekspert i Burimeve Njerëzore POZIV NA TENDER - Predlozi projekata

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem...
FTESE PER TENDER - Projekt Propozime

Projekti ‘’Forcimi i qëndrueshmërisë te të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara gjatë COVID-19 dhe katastrofave të ardhshme’’ është një iniciativë trevjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq i...
Call for Expert for accessible communication Announcement - Guidance Counsellor Call for Expert for accessible communication Call for Expert for accessible communication Call for Consultant Announcement - Guidance Counsellor CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT SIGNING NOTICE SUPPLIES - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) Invitation for Application -Women, minorities, refugees, internally displaced persons (IDPs), and persons with disabilities from Prizren and Gjakova Regions. • To be motivated, open-minded, and interested to gain new skills. • Be ready for new experiences in job search and self-employment NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - Procurement No. Cik-RC 002-2021 121 NOTICE ON THE DECISION OF THE CONTRACTING AUTHORITY - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) CONTRACT NOTICE_Supplies_CaritasKosova_RC CONTRACT NOTICE - SUPPLY WITH IN-KIND RELIEF ITEMS (FOOD AND NON-FOOD ITEMS) TRAINERS FOR REALIZATION OF NON-FORMAL TRAINING - Application Form - Curricula Modul 1 - Social management - ToR Call for External Expert/ Project Evaluator - My Right – Inclusive Education in Armenia and Kosovo - ToR Ftesë për pjesëmarrje në trajnim për studentë të shkencave sociale / Invitation to participate in training for social science students Knowledge Management Consultant - Mitrovicë, Ferizaj Thirrje per shprehje te interesit - Auditimi per Caritas Kosova Call for painting service Call for video production Call for promotion material printing Call for internes Poziv za podnošenje predloga projekata/grantovi za organizacije civilnog društva

Caritas Kosova i Center for independent Living, u okviru projekta “SOCIETIES 2” koji finansira Evropska Unija objavljuju Javni poziv za podnošenje predloga projekata za organizacije civilnog društva iz Kosova.
Finansiraće se...
Thirrje për Propozime/Grante për Organizatat e Shoqërisë Civile

Caritas Kosova dhe Qendra Për Jetë të Pavarur në kuadër të projektit “SOCIETIES2” e financuar nga Bashkimi Evropian, shpallë thirrje publike për propozime të projekteve për organizatat e shoqërisë civile në...
THIRRJE - për Trajner/Ekspert në fushën e Arsimit Gjithëpërfshirës CALL FOR CANDIDATES – DEVELOPMENT OF NON-FORMAL TRAINING PROGRAMS FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS

Publications

Caritas Kosova cultivates and promotes: Love, Solidarity and Peace

Partners